Про програму Європейського Союзу – ERASMUS+

Важливий документ для ознайомлення про всі можливості – Керівництво до програми:Erasmus+Programme Guide
Загальний опис програми

Україна є країною-партнером (PARTNER-COUNTRY) програми ЕРАЗМУС+ і має можливості брати участь у конкурсах відкритих для всіх країн-партнерів** у рамках Міжнародного виміру програми

Аудіопрезентація міжнародного виміру програми: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en

 Деталі про конкурси: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Нормативні документи запровадження програми Еразмус+ в Україні:

Erasmus+ Regulation: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1288&qid=1395671967554

Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікована Верховною Радою України Законом у 2008 році
Угода про асоціацію між ЄС та Україною
Європейський інструмент сусідства (European Neighbourhood Instrument)
Східне партнерство (Eastern Partnership)
Багаторічна індикативна програма регіонального співробітництва на 2014 – 2017 рр. (Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) – 2014-2020, Regional East Strategy Paper (2014-2020) and Multiannual Indicative Programme (2014-2017)

Оголошення про конкури

ЕРАЗМУС+: Чому новий підхід?

 • Освіта, навчання та молодь: ландшафт, що змінюється
  • Глибока економічна криза та високий рівень безробіття серед молоді
  • Вакансії існують, але так само існує брак навичок і низька здатність випускників до працевлаштування
  • Зростаючі вимоги до висококваліфікованої роботи
  • Глобальне конкурентне змагання за таланти: інтернаціоналізація освіти
  • Надзвичайне розширення пропозицій щодо навчання та навчального потенціалу ІКТ
  • Взаємодоповнюваність між офіційним, інформальним і неформальним навчанням
  • Потреба в тісніших зв’язках з світовим ринком праці

ЕРАЗМУС+: новий підхід

 • Нам потрібні:
  • Тісніші зв’язки між програмою та стратегічними цілями
  • Більша синергія та взаємодія між офіційним, інформальним і неформальним навчанням
  • Більше міжсекторальних партнерств із ринком праці
  • Модернізована, спрощена архітектура
  • Більший фокус на додану вартість ЄС

Зв’язок з стратегічними цілями

 • Цілі «Європи – 2020»:
  • Збільшення здобувачів вищої освіти з 32% до 40%
  • Зменшення частки тих, хто завчасно залишає школу, з 14% до менш, ніж 10%
 • «Стратегія в галузі освіти та професійної підготовки – 2020»
 • Оновлена рамкова програма європейської співпраці в сфері молодіжної політики (2010-2018 рр.)
 • Європейська ініціатива щодо спорту / Робочий план ЄС в галузі спорту
 • Посилення міжнародного виміру, зокрема у вищій освіті та в сфері молодіжної політики
 • Більше можливостей для студентів закладів професійно-технічної і вищої освіти щодо удосконалення їх здатності до працевлаштування через стажування
 • Покращення якості в усіх секторах шляхом запровадження мобільності персоналу та стратегічних партнерств
 • Значна увага до міжгалузевих стратегічних партнерств і проектів з ІКТ
 • Нові інноваційні заходи з покращення здатності до працевлаштування та підприємництва (Альянси знань та Альянси галузевих кваліфікацій)
 • Нові підходи до впровадження реформ (Перспективні ініціативи)

Відеопрезентації програми: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/gallery/video_en.htm

Що нового?

 • Єдина інтегрована програма
  • Охоплює всі сектори – освіту, підготовку та молодіжну політику, додано сектор спорту
  • Інтегрує сім існуючих програм в єдину узгоджену структуру
  • Намагається досягнути більшого системного впливу
 • Істотні спрощення
  • Менше конкурсів і значне зменшення кількості напрямів
  • Програма більш дружня для користувача, простіша для навігації
  • Спрощений фінансовий менеджмент
 • Значне збільшення бюджету
  • Збільшення на 40%, що поширюється на всі сектори
  • Додаткове фінансування від інструментів зовнішніх дій на підтримку міжнародного виміру вищої освіти

ДЕЯКІ ЦИФРИ

Можливості для фізичних осіб

 • Два мільйони студентів вищих навчальних закладів будуть навчатися та проходити підготовку за кордоном
 • 650 000 учнів закладів професійно-технічної освіти частину періоду навчання та підготовки проведуть за кордоном
 • 200 000 студентів магістратури скористаються перевагами нової схеми гарантування позик і отримають понад 25 000 стипендій для навчання за спільними магістерськими програмами
 • 500 000 молодих людей працюватимуть волонтерами за кордоном і візьмуть участь у молодіжних обмінах
 • 800 000 викладачів, учителів, тренерів, освітян і працівників у сфері молодіжної політики будуть викладати або проводити тренінги за кордоном

Можливості для інноваційних проектів та обміну кращими практиками

 • 25 000 Стратегічних партнерств, в яких візьмуть участь 125 000 інституцій / організацій, запровадять спільні ініціативи та сприятимуть обміну досвідом і ноу-хау, а також створенню зв’язків з ринком праці
 • Буде засновано близько 300 Альянсів знань та Альянсів галузевих кваліфікацій, в яких візьмуть участь 3500 освітніх закладів і підприємств, що працюватимуть разом
 • Понад 200 000 учителів співпрацюватимуть он-лайн та понад 100 000 шкіл візьмуть участь у програмі через eTwinning (електронний Твіннінг – еТвіннінг)

Деталі про програму: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

 Вищевказані можливості відкриті для країн-членів (Programme Countries) програми, а також, в тій чи іншій мірі, відкриті для України як країни-партнера Partner Country (бенефіціара) програми. Зверніть увагу що не всі конкурси відкриті для країн-партнерів програми, уважно читайте відповідний розділ Керівництва до програми Еразмус+:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Вища освіта

Всі напрями відкриті для України.

Головні цілі

Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки

 • Покращення якості викладання та навчання
 • Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-членах програми та розвиток потенціалу країн-партнерів
 • Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+
 • Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у стратегічних країнах-партнерах

КА1: Мобільність студентів у вищій освіті

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на мобільність для студентів.

Організація проектів Академічної мобільності та Спільних магістерських програм вищими навчальними закладами:

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для розвитку  навичок і компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з-за кордону

Основні види діяльності за напрямом:

 • Кредитна мобільність, включаючи стажування за кордоном: мобільність для студентів відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ)
 • Ступенева мобільність: зразкові спільні магістерські програми, пропоновані університетами Європи та, в деяких випадках, країн-партнерів, що приваблюють найкращих студентів з усього світу
 • Гарантії студентських позик (НОВЕ): посилення мобільності студентів магістратури в Європі (тільки для ЄС)
 • Студенти для отримання стипендій подають заявки на участь в конкурсах безпосередньо до вищих навчальних закладів (кредитна мобільність) на основі міжінституційних угод, або/чи партнерств (ступенева мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень немає. Привілеїв чи/або обмежень немає для жодної країни світу.
 • Презентація для бажаючих отримати стипендії для навчання, освіти за спільними магістерськими програмами, стажування, молодіжних обмінів і професійного розвитку:

КА1: Мобільність працівників у вищій освіті

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на мобільність для викладачів і адміністративного персоналу.

Презентація, як університету взяти участь в організації проекту на мобільність та запровадження спільної магістерської програми:

Організація проектів Академічної мобільності та Спільних магістерських програм вищими навчальними закладами:

Цілі:

 • Надати більше кращих можливостей для підвищення якості викладання та навчання

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання (викладацьке відрядження): розроблення інноваційних методів викладання, мобільність відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (НОВЕ)
 • Професійний розвиток: удосконалення навичок і компетентностей у викладацького складу та адміністративного персоналу, відкритий для країн-партнерів в обох напрямах(НОВЕ)
 • Запрошення працівників підприємств: з метою підвищення актуальності навчальних програм

Викладачі для отримання стипендій на викладання, підвищення кваліфікації чи стажування подають заявки на участь в конкурсах безпосередньо до свого вищого навчального закладу (кредитна мобільність) на основі міжінституційних угод, або/чи до партнерств (ступенева мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень немає. Привілеїв чи/або обмежень немає для жодної країни світу.

Презентація для викладачів і адміністративного персоналу, які бажають отримати стипендії для стжування, викладання, підвищення кваліфікації і професійного розвитку:

КА2: Співпраця задля інновацій

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності

Стратегічні партнерства

Цілі:

 • Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими  організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання
 • Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою вивчення прикладів з реального життя
 • Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного (колективного) та персоналізованого навчання
 • Інтеграція різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного)

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера тільки за умов унікального досвіду да обгрунтованої доданої вартості участі в такому партнерстві

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en

КА2: Співпраця задля інновацій

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності

Альянси знань

Цілі:

 • Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, що відповідають потребам бізнесу
 • Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників компаній підприємницького способу мислення
 • Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових знань за участю ВНЗ і підприємств

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера тільки за умов унікального досвіду да обгрунтованої доданої вартості участі в такому альянсі

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en

КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)

Основні види діяльності за напрямом:

Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу

 • Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…)

+ Додатковий компонент мобільності в обох напрямах –з ЄС та до ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців).

Україна є повноправним учасником напряму та може як ініціювати проекти та бути кординатором-заявником, так і бути рівноправним партнером проектів.

Деталі: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

КА3: Підтримка реформ

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності

Цілі:

 • Підтримка напрацювань/розробок ЄС в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного впливу

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес
 • Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, …)
 • Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту)
 • Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах
 • Міжнародний діалог щодо освітньої політики
 • Всесвітня асоціація випускників
 • Міжнародна привабливість і пропагування

В рамках цього напряму в Україні запроваджується проект: Національна команда експертів з модернізації вищої освіти (HERE):http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html

Напрям Жан Моне

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності

Ціль напряму Жан Моне в рамках Еразмус+:

активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до дослідження євроінтеграційних процесів та поширення ідей Об’єднаної Європи.

Основні види діяльності за напрямом:

 • Викладання й дослідження (“Кафедри”, “Модулі”, “Центри досконалості”);
 • Дебати між представниками науково-педагогічних кіл та академічні обміни (“Мережі” та “Проекти”);
 • Підтримка діяльності організацій або асоціацій;
 • Надання операційних грантів окремим закладам.

Напрям діяльності: викладання та дослідження

Підтримка надається на:

 • Модулі – розроблення та викладання курсів, навчальних програм, присвячених ЄС та євроінтеграційній тематиці, обсягом не менше 40 годин, із подальшим включенням до навчальних планів і програм;
 • Кафедри – викладацькі ставки обсягом не менше 90 годин для викладачів, науковців, що спеціалізуються на європейських студіях, розроблення нових та оновлення існуючих курсів євроінтеграційної тематики, наукові розвідки, керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної тематики;
 • Центри досконалості – заснування та підтримка діяльності ресурсних центрів, утворених на базі університетів, із залученням асоціацій, мереж, фахових спільнот, з метою заохочення їх до проведення міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції та розповсюдження результатів їх діяльності через медіа-ресурси та комунікативно-інформаційні заходи.

Напрям діяльності: дебати та обміни

Підтримка надається на:

 • Мережі – сприяння співробітництву міжнаціональних дослідницьких колективів (участь мінімум 5 різних країн), стимулювання академічної полеміки та міждисциплінарних досліджень, поширення результатів.
 • Проекти – активізація євроінтеграційного дискурсу через конференції, семінари, круглі столи, літні школи, опрацьовування новітніх підходів і методологій дослідження, створення платформ для обміну знань з метою поширення кращих практик і досвіду; творення нового змісту.

Напрям діяльності: підтримка асоціацій

Підтримка надається:

 • Асоціаціям: задля організації та здійснення їх статутної діяльності, якщо вона пов’язана із євроінтеграційними студіями, поширенням інформації про Європейський Союз, сприянням активному громадянству.

Національний Еразмус+ Офіс в Україні відповідає за напрями Erasmus+ у сфері вищої освіти і Жан Моне: www.erasmusplus.org.ua

Професійно-технічна освіта (ПТО)

Для країн-партнерів програми Еразмус+ включаючи Україну деякі можливості відкриті як для партнерів.

Головні цілі

Покращення здатності до працевлаштування та життєвих навичок серед учнів ПТО, а також сприяння конкурентоздатності європейської економіки

 • Підтримка посиленої співпраці в Європі в галузі ПТО (цілі Комюніке Брюге)
 • Забезпечення якості

КА1: Мобільність ПТО

Професійно-технічна освіта (ПТО)   /   Ключовий напрям діяльності

Цілі:

 • Збільшення можливостей щодо навчання за кордоном для учнів ПТО заради набуття ними навичок, необхідних для переходу від освіти та підготовки до роботи (професійної діяльності)

Основні види діяльності за напрямом:

 • Стажування за кордоном на підприємствах, у державних установах, неурядових організаціях тощо або у закладі ПТО з періодами практики у компаніях

КА1: Мобільність ПТО

Професійно-технічна освіта (ПТО)   /   Ключовий напрям діяльності

Цілі:

 • Покращити / набути практичного досвіду та / або оновити педагогічні навички фахівців ПТО (учителів, тренерів у компаніях, а також адміністративного складу, наприклад, керівників організацій, менеджерів з питань навчання, консультантів з профорієнтації)

Основні види діяльності за напрямом:

 • Стажування на підприємстві або у закладі освіти / професійної підготовки
 • Викладання (викладацьке відрядження) у партнерській інституції
 • Стажування в закладі освіти / професійної підготовки

КА2: Співпраця задля інновацій

Професійно-технічна освіта (ПТО)   /   Ключовий напрям діяльності

Стратегічні партнерства ПТО

Цілі:

 • Транснаціональна співпраця між провайдерами ПТО та місцевими/регіональними бізнес-спільнотами

Основні види діяльності за напрямом:

 • Поширення кращих практик та інновацій у наданні ПТО, профорієнтації та консультуванні
 • Розроблення та використання нових навчально-методичних комплексів  і методик викладання/навчання в сфері ПТО

КА2: Співпраця задля інновацій

Професійно-технічна освіта (ПТО)   /   Ключовий напрям діяльності

Стратегічні партнерства ПТО

Основні види діяльності за напрямом:

 • Сприяння структурованій та довготерміновій співпраці між закладами ПТО та стейкхолдерами (приватні підприємства, соціальні партнери, місцеві/регіональні органи влади, неурядові організації)
 • Міжгалузева співпраця з метою «наведення мостів» і поширення знань між формальним, інформальним секторами освіти й підготовки та сектором молодіжної політики

КА2: Співпраця задля інновацій

Професійно-технічна освіта (ПТО)   /   Ключовий напрям діяльності

Альянси професійної майстерності

Ціль:

 • Покращити реагування системи ПТО на специфічні потреби ринку праці, сприяти посиленню економічної конкурентоздатності в різних секторах

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розроблення та запровадження програм, що відповідають вимогам ринку праці та потребам студентів (учнів, слухачів тощо) у різних секторах економіки
 • Проекти, що сприяють навчанню без відриву від виробництва
 • Проекти, що сприяють визнанню кваліфікацій на рівні ЄС

КА3: Підтримка реформ

Професійно-технічна освіта (ПТО)   /   Ключовий напрям діяльності

Цілі:

 • Підтримка розробок/напрацювань ЄС у сфері освітньої політики та відповідь на деякі конкретні цілі системи ПТО

Основні види діяльності за напрямом:

 • Взаємне колегіальне  навчання та спільне навчання у тематичних робочих групах
 • Дослідження з покращення якості та забезпечення учнівських стажувань (Європейський Альянс учнівських стажувань)
 • Підтримка інструментів ЄС (європейська система кваліфікацій ПТО – ECVET, європейська система забезпечення якості ПТО – EQAVET)

Деталі про можливості і контакти відповідальних на сайті: http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_en.htm

Освіта дорослих

Для країн-партнерів програми Еразмус+ включаючи Україну деякі можливості відкриті як для партнерів.

Головні цілі

 • Модернізація та покращення освіти дорослих шляхом кооперації з іншими секторами
 • Валідація (визнання) неформальної / інформальної освіти
 • Системи професійної орієнтації (наставництва)
 • Забезпечення якості

КА1: Мобільність персоналу

Освіта дорослих   /   Ключовий напрям діяльності

Цілі:

 • Розвиток і розширення знань, навичок і компетентностей

Основні види діяльності за напрямом:

 • Участь у структурованих курсах / тренінгах за кордоном
 • Період стажування / спостереження за роботою в сфері освіті дорослих або у відповідній організації іншого сектору за кордоном
 • Викладання (викладацькі відрядження)

КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками

Освіта дорослих   /   Ключовий напрям діяльності

Стратегічні партнерства

Цілі:

 • Забезпечити можливості для якісного навчання та викладання для дорослих і покращити пропозиції щодо навчання провайдерами освітніх послуг для дорослих (з фокусом на базових навичках, активному громадянстві та ключових компетентностях, пов’язаних із здатністю до працевлаштування)

Основні види діяльності за напрямом:

 • Міжгалузева співпраця з метою обміну досвідом і кращими практиками між організаціями
 • Розроблення, тестування та затвердження нових навчальних планів, методів навчання або інноваційних педагогічних підходів

КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками

Освіта дорослих   /   Ключовий напрям діяльності

Стратегічні партнерства

Основні види діяльності за напрямом:

 • Проекти, спрямовані на набуття базових навичок (писати, рахувати та володіти ІКТ), а також надання другого шансу на здобуття освіти або можливості навчатися у дорослому віці
 • Покращення доступу до навчання для дорослих
 • Розвиток стратегічної співпраці між провайдерами освіти дорослих та місцевими/регіональними органами влади

КА3: Підтримка реформ

Освіта дорослих   /   Ключовий напрям діяльності

Цілі:

 • Сприяння розвитку національної політики та європейського діалогу щодо  розвитку систем і практик освіти дорослих

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка національних реформ (наприклад, побудова національних мереж і коаліцій груп інтересів)
 • Підтримка інформаційних кампаній, що пропагують переваги навчання для окремих осіб, економіки та суспільства
 • Взаємне колегіальне навчання керівників високого рівня, які беруть участь у виробленні політики, практиків, дослідників, а також відповідних організацій і груп стейкхолдерів.

Деталі і контакти щодо участі в програмі:http://ec.europa.eu/education/opportunities/adult-learning/index_en.htm

Молодь

Для країн-партнерів програми Еразмус+ включаючи Україну деякі можливості відкриті як для партнерів.

Відповідальна організація за Україну: Сальто-Молодь: https://www.salto-youth.net/rc/see/seeinshort/

Загальні аспекти

 • Покращення рівня володіння ключовими компетентностями та навичками у молодих людей, включаючи тих, хто має менше можливостей, працівників сфери молодіжної політики, а також сприяння участі у демократичному житті в Європі та на ринку праці, активному громадянству, міжкультурному діалогу, соціальній інклюзії та солідарності
 • Сприяння покращенню якості в роботі з молоддю, зокрема шляхом посилення співпраці між організаціями, що діють в молодіжному секторі, та/або іншими стейкхолдерами
 • Доповнення реформ на місцевому, регіональному та національному рівнях і сприяння розвитку знань і молодіжної політики на основі фактів, а також визнання неформального та інформального навчання
 • Посилення міжнародного виміру діяльності в сфері молодіжної політики

КА1: Молодіжна мобільність

Молодь   /   Ключовий напрям діяльності

Основні види діяльності за напрямом:

 • Проекти молодіжної мобільності (молоді люди та працівники сфери молодіжної політики)
  • Молодіжні обміни
  • Європейська волонтерська служба
  • Структуровані курси: навчальні курси, заходи з налагодження контактів, навчальні візити за кордон
  • Період стажування або спостереження на робочому місці у молодіжній організації за кордоном (у молодіжних організаціях, закладах освіти та професійної підготовки, компаніях тощо)
 • Проекти мобільності, подані національними/регіональними державними органамита організаціями, активними у сфері Корпоративної соціальної відповідальності
 • Широкомасштабні заходи Європейської волонтерської служби

КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками

Молодь   /   Ключовий напрям діяльності

Стратегічні партнерства

Основні види діяльності за напрямом:

 • Посилення міжгалузевої співпраці між організаціями заради обміну практиками
 • Розроблення, тестування та/або запровадження інноваційних практик в сфері молодіжної політики, освіти та професійної підготовки
 • Валідація (визнання) компетентностей, набутих шляхом неформального та інформального навчання, на національному рівні та співвіднесення їх з рамками ЄС, використовуючи документальні інструменти ЄС (такі як Europass та Youthpass)

КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками

Молодь   /   Ключовий напрям діяльності

Стратегічні партнерства

Основні види діяльності за напрямом:

 • Співпраця між регіональним органами влади задля сприяння розвитку систем освіти, професійної підготовки і молодіжної політики та її узгодження з заходами місцевого та регіонального розвитку
 • Транснаціональні ініціативи, що сприяють розвитку підприємницького способу мислення та навичок, заради заохочення активного громадянства та створення нових соціальних підприємств

KA2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками

Молодь   /   Ключовий напрям діяльності

Розвиток потенціалу

Цілі:

 • Сприяння співпраці та обмінам у сфері молодіжної політики між країнами-учасницями програми та країнами-партнерами з різних регіонів світу (Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону, Латинської Америки, Азії, індустріальних країн)

Основні види діяльності за напрямом:

 • Стратегічна співпраця між молодіжними організаціями з одного боку та органами влади у країнах-партнерах з іншого
 • Співпраця між молодіжними організаціями та організаціями в галузі освіти та професійної підготовки, а також представниками бізнесу, ринку праці та неурядовими організаціями

КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками

Молодь   /   Ключовий напрям діяльності

Розвиток потенціалу

Основні види діяльності за напрямом:

 • Розвиток потенціалу молодіжних рад, молодіжних платформ та національних, регіональних і місцевих органів влади, що опікуються проблемами молоді, у країнах-партнерах
 • Удосконалення менеджменту, урядування, розвиток інноваційного потенціалу та інтернаціоналізації молодіжних організацій
 • Започаткування, тестування та запровадження кращих практик у роботі з молоддю
 • Здійснення молодіжної мобільності з і до країн-партнерів (молодіжні обміни, Європейська волонтерська служба, мобільність працівників сфери молодіжної політики)

КА3: Підтримка реформ

Молодь   /   Ключовий напрям діяльності

Цілі:

 • Співпраці з розвитку молодіжної політики на європейському рівні, пропагування Стратегії ЄС щодо молоді та заохочення Структурованого діалогу

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка Відкритого методу координації (обмін досвідом, збір фактів)
 • Підтримка структурованого діалогу у сфері молодіжної політики (зустрічі між молоддю та політиками, посадовцями, підтримка Національних робочих груп в рамках Структурованого діалогу)

КА3: Підтримка реформ

Молодь   /   Ключовий напрям діяльності

Основні види діяльності за напрямом:

 • Підтримка Європейського молодіжного Форуму та партнерств громадянського суспільства з європейськими молодіжними неурядовими організаціями
 • Запровадження інструментів прозорості та визнання ЄС: Youthpass
 • Європейський тиждень молоді

Служба піддтримки напряму в Україні: https://www.salto-youth.net/

Деталі на сайті: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Спорт

Для країн-партнерів програми Еразмус+ включаючи Україну деякі можливості відкриті як для партнерів.

Цілі:

 • Мінімізація транскордонних загроз доброчесності у спорті (допінг, практика договірних матчів, насильство, нетерпимість, дискримінація)
 • Сприяння і підтримка належного врядування в спорті та дуальній кар’єрі спортсменів
 • Сприяння волонтерству, соціальній інклюзії та рівним можливостям, а також підвищенню поінформованості про важливість занять спортом задля кращого здоров’я та забезпечення рівного доступу до спорту для всіх

Спортивна діяльність

Основні види діяльності за напрямом, спрямовані на масовий спорт:

 • Підтримка партнерств, спрямованих на розвиток  і співпрацю
 • Проведення неприбуткових європейські спортивних заходів за участю кількох країн, спрямованих на соціальну інклюзію, заняття спортом задля кращого здоров’я тощо
 • Посилення доказової бази для вироблення політики
 • Діалог з відповідними європейськими стейкхолдерами
 • Деталі та умови участі в напрямі на сайті:http://ec.europa.eu/sport/opportunities/sport_funding/index_en.htm

Результати проектів Еразмус+:

Про результати проектів Еразмус+ за різними напрямами:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Про проекти за участі України: База, статистика, контакти, веб-сайти проектів:http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html

Детальну інформацію про всі можливості розміщено на сайті програми Еразмус+:https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

User Rating: 0.0 (0 votes)
Sending