Основна мета наукових грантів КІУСу – сприяти й підтримувати проведення досліджень на українсько-канадську або українську тематику з гуманітарних і соціальних наук. Наукові гранти надаються проектам з перспективами опублікування(включаючи