SubscribeОтримувати новини щодня!

Європейський вектор стажування

В рамках підписаної угоди між Академією ім. Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) та РДГУ про академічну мобільність та після робочих візитів науковців університету в минулому році (проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи проф. Пелех Ю.В., декан історико-соціологічного факультету доц. Шеретюк В.М., провідні фахівці історико-соціологічного факультету доц. Галуха Л.Ю., доц. Давидюк Р.П., доц. Булига І.І., зав. кафедрою факультету іноземної філології проф. Пелех Л.Р.) вдалося розпочати трьохмісячне семестрове стажування для студентів РДГУ протягом березня-травня 2017 р.

7 березня 2017 р. група студентів історико-соціологічного факультету разом із студентами педагогічного факультету та факультету іноземної філології РДГУ відбула до м. Ченстохова в Академію ім. Яна Длугоша (Республіка Польща). Мета поїздки – проходження студентами РДГУ разом з польськими ровесниками курсу навчання. Стажування також передбачає поглиблене вивчення польської мови. Результатом поїздки має стати отримання студентами відповідного сертифікату, який стане містком для здобуття випускниками нашого навчального закладу на наступному курсі подвійного українсько-польського диплому «магістр». Керівником групи є професор Колупаєва Т.Є., яка очолює Центр європейської педагогічної освіти.

 Організація стажування для студентів РДГУ стала можливою завдяки активній діяльності проректора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи проф. Пелеха Ю.В., який на сьогодні максимально розвиває міжнародну діяльність університету.

новый коллаж8

Tags: