Центр міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами реалізує наступні функції:

– планування та проведення інформаційно-рекламної роботи з метою поширення інформації про Університет за межами України, про його освітній та науково-технологічний потенціал, формування привабливого іміджу Університету на міжнародному ринку освітніх послуг;

– підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів зі спеціальностей випускаючих кафедр та відділу аспірантури і докторантури Університету;

– забезпечення постійного зв’язку з організаціями-посередниками та вищими навчальними закладами зарубіжних країн, які направляють іноземних громадян на навчання до Університету;

– організація набору іноземних громадян на навчання в Університеті;

– координація діяльності профільних факультетів, кафедр, аспірантури та докторантури Університету з питань навчання іноземних громадян;

– ведення документації, в період та після навчання іноземних громадян в університеті (забезпечення паспортно-візового режиму іноземних громадян, що навчаються в РДГУ, або прибувають в складі делегацій фахівців; організація обліку іноземних громадян, співробітників вузів, фірм, організацій, що перебували в Університеті);

– контроль за вчасним надходженням і витрачанням коштів на навчання іноземних громадян в університеті;

– організація та проведення виховної роботи з іноземними студентами, вирішення разом з адміністрацією навчального закладу питань побуту іноземних громадян, які навчаються в Університеті;

– співробітництво з державними установами щодо питань перебування і навчання іноземних громадян в Університеті;

– встановлення та підтримання зв’язків з дипломатичними представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями в Україні, а також з українськими міністерствами, відомствами та організаціями, що мають безпосереднє відношення до здійснення міжнародних зв’язків, зовнішньої діяльності;

– збір, обробка та оперативне розповсюдження серед студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників університету інформацію про умови участі у програмах двостороннього та багатостороннього співробітництва, а саме про навчання та стажування за кордоном;

– залучення іноземних фахівців до педагогічної співпраці з університетом;

– сприяння в оформленні закордонних відряджень студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників університету, що відбувають на навчання та стажування за кордон, та здійснення контролю за результатами цих відряджень.

– надання необхідної консультаційної допомоги при укладанні міжнародних угод, а також безпосереднє укладання угод від імені Університету про співробітництво із закордонними суб’єктами на навчальні та науково-дослідні проекти та програми;

– встановлення зв’язків та укладання договорів про співпрацю із закордонними вищими навчальними закладами, їх реєстрація та облік, контроль за їх виконанням;

– надання допомоги підрозділам Університету у проведенні міжнародних заходів (міжнародні конференції, семінари);

– здійснення прийому офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців, а також забезпечення протокольних процедур при роботі з ними;

– підготовка звітів про міжнародну діяльність Університету.

Про нас

Основні цілі та завдання

Керівництво та структура