1474322_puzzle_970x300

Центр міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами є структурним підрозділом Рівненського державного гуманітарного університету.

Центр очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Університету в установленому порядку.

Центр здійснює свою роботу відповідно до Статуту Університету та цього Положення, керуючись Конституцією України, Законом України „Про вищу освіту”, Положенням про навчання іноземців, наказами та рішеннями Міністерства освіти і науки України, наказами ректора, рішеннями Вченої Ради університету та ректорату.

Основні цілі та завдання

Функції

Керівництво та структура