В своїй діяльності Центр підпорядковується проректору з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Університету.

Керівник Центру:

– здійснює безпосереднє керівництво роботою Центру;

– забезпечує виконання покладених на Центр завдань;

– погоджує з проректором з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи кандидатури на посади працівників підпорядкованого йому Центру;

– надає пропозиції щодо заохочення та накладення на працівників Центру дисциплінарних стягнень в разі неналежного виконання функціональних обов’язків та Правил внутрішнього розпорядку Університету;

– розподіляє посадові обов’язки між працівниками Центру, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації;

– звітує про діяльність Центру перед проректором з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи.

Керівник Центру, при виконанні покладених на нього функцій, підпорядковуються безпосередньо проректору з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи.

Структура Центру, його штатний розклад, а також функціональні обов’язки співробітників затверджуються ректором Університету.

На сьогодні основними підрозділами Центру є:

– Сектор міжнародних відносин;

– Сектор міжнародних проектів;

 Сектор роботи з іноземними студентами.

Про нас

Основні цілі та завдання

Функції